Sídlo spoločnosti

Zákon definuje sídlom právnickej osoby ako adresu, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

Každá spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri musí mať zapísané sídlo spoločnosti. Okrem "klasického sídla spoločnosti" legislatíva SR umožňuje i tzv. virtuálne sídlo spoločností.

Služby virtuálneho sídla spoločnosti využívajú prevažne majitelia firiem žijúci mimo Bratislavy a zahraniční vlastníci, ktorí majú záujem o vyššiu prestíž firmy so sídlom na lukratívnej adrese v Bratislave Virtuálne sídlo spoločnosti je taktiež určené začínajúcim podnikateľom, ktorým pomôže úsporou peňažných prostriedok za prenájom kancelárie, ale aj zabehnutým podnikateľom, ktorí na fungovanie spoločnosti nepotrebujú kancelárske priestory.Klincová Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Konventná Michalská


Všetka Vaša korešpondencia prichádzajúca na sídlo spoločnosti sa u nás uchováva. O každej zásielke je zákazník informovaný emailom, sms alebo telefonátom. V prípade potrebu sú zásielky preposielané na dohodnutú korešpondenčnú adresu, alebo naskenované zasielané emailom.

Prenájom zasadacích miestností

V rámci služby sídlo spoločnosti Vám ponúkame aj prenájom kompletne zariadených zasadacích miestností v ktorých máte možnosť prijať Vašich zákazníkov, obchodných partnerov, alebo zamestnancov štátnych úradov.

V našich priestoroch na Klincovej, Kopčianskej alebo na Michalskej ulici je možné prenajať zasadacie priestory pre 5-6 osôb.


Existujúcim spoločnostiam, ktoré menia sídlo na niektorú z našich adries ponúkame predplatné obdobia 1, 2 a 3 roky. Spoločnostiam, ktoré majú podlžnosti voči tretím osobám virtuálne sídlo neposkytujeme.