Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo je čoraz populárnejším spôsobom zabezpečenia sídla novo zakladaných spoločností, ale využívajú ho aj stašie spoločnosti hlavne ako prostriedok úspory nákladov. Táto služba je známe aj ako virtuálna kancelária, alebo registračné sídlo.

Obchodný zákonník definuje sídlom právnickej osoby ako adresu, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Teda nemusí ísť o adresu kde sa reálne vykonáva obchodná činnosť spoločnosti.

Kto najviac využíva Virtuálne sídlo?

Začínajúci podnikateľia, zabehnutý podnikateľia žijúcich mimo Bratislavy ale aj pre zahraničný vlastníci spoločností, ktorí majú záujem o vyššiu prestíž firmy so sídlom v Bratislave. Na adrese tohto virtuálneho sídla nefunguje spoločnosť každý deň, avšak v prípade potreby môžete využiť zasadacie priestory na zorganizovanie školení, pracovných stretnutí a pod.

Klincová Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Konventná Michalská


Virtuálne sídlo poskytujeme na niekoľkých adresách v rámci celej Bratislavy:

 • na Osadnej ulici v Bratislave - od 11 € mesačne
 • na Vyšehradskej ulici v Bratislave - od 13 € mesačne
 • na Klincovej ulici (Ružinov) v Bratislave - od 16 € mesačne
 • na Kopčianskej ulici (v komplexe Vienna gate) - od 16 € mesačne
 • na Konventnej ulici v centre Bratislavi - od 16 € mesačne
 • na Michalskej ulici v historickom centre Bratislavi - od 26 € mesačne

Adresa virtuálne sídlo spoločnosti je riadne označená v prípade kontroly daňového, živnostenského alebo colného úradu. Naši zákazníci majú možnosť využiť zasadacie priestory v našich priestoroch na stretnutie, školenia alebo rokovania.

Virtuálne sídlo poskytujeme ako doplnkovú službu pre založenie s.r.o. a predaj s.r.o. ale aj ako samostatnú službu pre už existujúce spoločnosti.

Súčasťou našich služieb je aj:

 • prijímanie a úschova písomností
 • oznamovanie došlej pošty emailom
 • doposielania pošty na zvolenú adresu
 • scan prijatých zásielok a zaslanie emailom
 • prenájom zasadacích a kancelárskych priestorov
 • zriadenie a prevádzka internetových a emailových služieb
 • faxové služby

Virtuálne sídla ponúkajú oproti prenájmu kancelárie výhodu ušetriť z dlhodobého hľadiska pomerne vysoké čiastky. V dobe drahých prenájmov kancelárií Vám aj takáto úspora ponúka konkurenčnú výhodu. Výhodou Bratislavy je väčšia prestíž spoločnosti, ale aj anonymita veľkého mesta a nezanedbateľnou výhodou sú aj menej časté návštevy daňových kontrol.

Prečo mať Virtuálne sídlo v Bratislave?

Virtuálne sídlo v Bratislave Vám zabezpečí lepší image spoločnosti ako napr. sídlo firmy v malej obci vo vzdialenejšej časti Slovenska. V Bratislave je pravdepodobnosť daňovej kontroly niekoľko násobne nižšia ako na iných adresách na Slovensku.

Prenájom zasadacích miestností

V rámci služby virtuálne sídlo spoločnosti Vám ponúkame aj prenájom kompletne zariadených zasadacích miestností v ktorých máte možnosť prijať Vašich zákazníkov, obchodných partnerov, alebo zamestnancov štátnych úradov.

V našich priestoroch na Klincovej, Kopčianskej alebo na Michalskej ulici je možné prenajať zasadacie priestory pre 5-6 osôb.

Z 113 hodnotení Virtuálne sídlo sme získali hodnotenie 4.86 z 5