Predaj s.r.o.

Okrem zakladania nových spoločností máme na predaj určené spoločnosti, ktoré sú už založené za jediným cieľom a to ich ďalší predaj klientom. Spoločnosť môže byť Vaša už za 24 hodín. Táto služba je určená zákazníkom, ktorý potrebujú spoločnosť okamžite.

Spoločnosti určené na predaj sú zapísané v obchodnom registri, na živnostenskom registri ako aj prihlásené na Daňovom úrade k dani z príjmu pre právnické osoby. Spoločnosti majú štandardne splatené základný kapitál 5000Eur a keďže ešte nevykonávali žiadne obchody nemajú žiadnu obchodnú históriu.

Konateľom v spoločnosti sa stávate okamžite po podpise a overení dokumentov, teda nakladanie so spoločnosťou je možné ihneď po skončení valného zhromaždenia. Spoločníkom sa podľa Obchodného zákonníka stávate dňom zápisu zmien do obchodného registra.


Cena za predaj s.r.o. je 499€

V tejto cene je zahrnuté založenie spoločnosti ako aj predaj s.r.o. s kolkami pre zápis zmeny do Živnostenského ako aj do Obchodného registra. V cene je taktiež zahrnuté usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti, kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, zmena konateľov a spoločníkov spoločnosti, doplnenie alebo vymazanie predmetov podnikania.

Klient navyše zaplatí len overenie podpisov pri prevode spoločnosti u notára, a prípadné poplatky za doplnenie ďalších živností (0Eur za každú voľnú živnosť, alebo 7,5Eur za každú viazanú, alebo koncesovanú živnosť) a pod.


Zmeny údajov vo výpise z Obchodného registra trvajú približne 5 až 7 pracovných dní. Následne od nás obdržíte nový výpis z Obchodného registra.

Predaj platcov DPH

Okrem ready made spoločností ponúkame na predaj aj platcov DPH za super ceny.