Zmeny v spoločnostiach

Ak potrebujete vo Vašej spoločnosti vykonať akékoľvek zmeny a ste zaneprázdnení, resp. sa nechcete zaťažovať prípravou dokumentov potrebných pre vykonanie takýchto zmien v spoločnosti poskytujeme komplexné služby aj v tejto oblasti.

Na základe klientových požiadaviek vypracujeme všetky potrebné dokumenty, Vy len prídete a podpíšete ich a následne naša spoločnosť zabezpečí ohlásenie zmien na príslušné štátne orgány.

Vykonanie menších zmien v s.r.o. - 139€

Na základe Vašich požiadaviek vypracujeme všetky potrebné dokumenty, Vy len prídete a podpíšete ich a následne zabezpečí ohlásenie zmien do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade.

V cene je zahrnuté vykonanie jednej z menších zmien. Pri vykonávaní viacerých menších zmien si za každú ďalšiu zmenu účtujeme 2O Eur.

Medzi menšie zmeny patrí:

Vykonanie väčších zmien v s.r.o. - 199€

Na základe Vašich požiadaviek vypracujeme všetky potrebné dokumenty, Vy len prídete a podpíšete ich a následne zabezpečí ohlásenie zmien do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade.

V cene je zahrnuté vykonanie jednej z väčších zmien. Pri vykonávaní viacerých väčších alebo aj s spolu s menšími zmenami si za každú ďalšiu zmenu účtujeme 2O Eur.

Medzi tieto zmeny patrí:

Upozornenie:
Od Októbra 2012 je potrebné pri prevode, alebo rozdelení obchodného podielu doložiť na Obchodný register Súhlas správcu dane od terajšieho ako aj nového spoločníkov spoločnosti. Teda aj novým vlastníkom spoločnosti sa nemôže stať osoba s daňovým nedoplatkom.