Založenie organizačnej zložky

Našim zákazníkom okrem virtuálneho sídla a doplnkových služieb k nemu ponúkame aj zriadenie organizačnej zložky zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Zriadenie OZ poskytujeme ako full-servis v podobe zriadenia novej organizačnej zložky Vašej zahraničnej spoločnosti.

Na základe požiadaviek klienta pripravíme všetky podklady a následne zariadime vydanie živnostenského oprávnenia pre OZ, registráciu organizačnej zložky do Obchodného registra ako aj na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu.

V prípade záujmu dokážeme zabezpečiť aj registráciu organizačnej zložky k DPH.

Keďže návrh na zápis organizačnej zložky podávame elektronicky platíme znížený poplatok za zápis spoločnosti, čo nám umožňuje poskytnúť založenie OZ za jedinečnú cenu len 680 EUR.

V tejto cene je už zahrnutý aj poplatok za zápis organizačnej zložky do Obchodného registra. Klient navyše uhrádza len poplatky za vystavenie živnostenských listov - 0Eur za každú voľnú živnosť, alebo 7,5 Eur za každú viazanú, alebo koncesovanú živnosť. A pri podpise dokumentov je potrebnú niektoré overiť u notára, alebo na matrika- približne 15 Eur.

Zriadenie organizačnej zložky po podpísaní dokumentov trvá približne 10-14 pracovných dní.

V prípade potreby dokážeme zabezpečiť aj súdne preklady do slovenského jazyka: