Registračné sídlo

Registračné sídlo je spôsobom zabezpečenia sídla spoločnosti, ktoré využívajú nové aj stašie spoločnosti hlavne ako prostriedok úspory nákladov.

V rámci našich služieb získate možnosť využívať jednu z našich adries ako sídlo Vašej spoločnosti, možnosť využivať prenájom zasadačiek a ďalšie doplnkové služby.

Všetku Vašu poštu preberú naši zamestnanci a o jej prijatí Vás budú informovať emailom, resp. ju prepošlú na Vašu adresu.

Klincová Vyšehradská ulica Vienna Gate, Kopčianska Konventná Michalská


Služba virtuálneho sídla je vhodná pre začínajúcich podnikateľov, ale hlavne aj pre zahraničných podnikateľov, ktorí sa chystajú podnikať na území Slovenskej republiky.

Adresa spoločnosti v rámci služby virtuálneho sídla je riadne označená, v prípade akejkoľvek kontroly, či už z daňového, živnostenského alebo colného úradu.

Registračné sídlo v Bratislave:

  • na Osadnej ulici v Bratislave - od 11 € mesačne
  • na Vyšehradskej ulici v Bratislave - od 13 € mesačne
  • na Klincovej ulici (Ružinov) v Bratislave - od 16 € mesačne
  • na Kopčianskej ulici (v komplexe Vienna gate) - od 16 € mesačne
  • na Konventnej ulici v centre Bratislavi - od 16 € mesačne
  • na Michalskej ulici v historickom centre Bratislavi - od 26 € mesačne


Základné služby zahrnuté v rámci virtuálneho sídla:
Doplnkové služby:

Zákon definuje sídlom právnickej osoby ako adresu, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.