Platcovia DPH

Okrem zakladania nových spoločností máme na predaj aj spoločnosti registrované ako platcovia DPH. Spoločnosť môže byť Vaša už za 24 hodín. Táto služba je určená zákazníkom, ktorý potrebujú spoločnosť okamžite.

Naše spoločnosti registrované ako platcovia DPH sú určené k predaju sú zapísané v obchodnom registri, na živnostenskom registri ako aj prihlásené na Daňovom úrade k dani z príjmu pre právnické osoby a samozrejme aj registráciu k DPH. Spoločnosti majú štandardne splatené základný kapitál 5000Eur a keďže ešte nevykonávali žiadne obchody nemajú žiadnu obchodnú históriu.

Konateľom v spoločnosti sa stávate okamžite po podpise a overení dokumentov, teda nakladanie so spoločnosťou je možné ihneď po skončení valného zhromaždenia. Spoločníkom sa podľa Obchodného zákonníka stávate dňom zápisu zmien do obchodného registra.


Cena za platcov DPH je od 1999€

V tejto cene je zahrnuté založenie spoločnosti ako aj predaj s.r.o. s kolkami pre zápis zmeny do Živnostenského ako aj do Obchodného registra. V cene je taktiež zahrnuté usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti, kde je možné zmeniť názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, zmena konateľov a spoločníkov spoločnosti, doplnenie alebo vymazanie predmetov podnikania.

Klient navyše zaplatí len overenie podpisov pri prevode spoločnosti u notára, a prípadné poplatky za doplnenie ďalších živností (0Eur za každú voľnú živnosť, alebo 7,5Eur za každú viazanú, alebo koncesovanú živnosť) a pod.


Zmeny údajov vo výpise z Obchodného registra trvajú približne 5 až 7 pracovných dní. Následne od nás obdržíte nový výpis z Obchodného registra.